ZAPYTANIE OFERTOWE – przygotowanie i dostawę cateringu

Stowarzyszenie Osób po Endoprotezoplastyce Biodra „BIODERKO”
reprezentowane przez Panią Prezes Honoratę Pilarczyk

realizujące projekt „Na fali
nr RPPM.05.02.02-22-0058/16

w partnerstwie z Eurosolutions Jan Dymek oraz Centrum Edukacji AC-Expert Agata Melara

zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie i dostawę cateringu dla 12 Uczestników/czek warsztatów aktywnego poszukiwania pracy

Dokumenty: