ZAPYTANIE  OFERTOWE – wynajem sal na potrzeby przeprowadzenia indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym

W trybie rozeznania rynku

Stowarzyszenie Osób po Endoprotezoplastyce Biodra „BIODERKO”

realizujące projekt „Na fali”
nr RPPM.05.02.02

w partnerstwie z EUROSOLUTIONS Jan Dymek oraz Centrum Edukacji AC Agata Melara zaprasza do złożenia oferty na:

wynajem sal na potrzeby przeprowadzenia indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym
dla 13 osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej, zamieszkałych na obszarze powiatu słupskiego (woj. pomorskie)

 

Dokumenty: