ZAPYTANIE OFERTOWE – wynajem sali na potrzeby przeprowadzenia indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym

W trybie rozeznania rynku
Stowarzyszenie Osób po Endoprotezoplastyce Biodra „BIODERKO”
realizujące projekt „Na fali” nr RPPM.05.02.02-22-0058/16
w partnerstwie z EUROSOLUTIONS Jan Dymek oraz Centrum Edukacji AC-Expert Agata Melara

zaprasza do złożenia oferty na:
wynajem sali na potrzeby przeprowadzenia indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym dla 75 osób
bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej , zamieszkałych na obszarze powiatu słupskiego
(woj. pomorskie)

Dokumenty: