ZAPYTANIE OFERTOWE – wynajem sali na potrzeby przeprowadzenia szkolenia

prowadzone w trybie rozeznania rynku

Centrum Edukacji AC-EXPERT Agata Melara
realizujące projekt ,Na fali” nr RPPM.05.02.02-22-0058/16
w partnerstwie z EUROSOLUTIONS Jan Dymek
oraz Stowarzyszeniem Osób po Endoprotezoplastyce Biodra „BIODERKO”

zaprasza do złożenia oferty na:

wynajem sali na potrzeby przeprowadzenia szkolenia ,Kadry i płace”
dla 12 osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej, zamieszkałych
na obszarze powiatu stupskiego (woj. pomorskie)

Dokumenty: