ZAPYTANIE OFERTOWE – przygotowanie i dostawa cateringu dla 11 uczestników warsztatów aktywnego poszukiwania pracy

Stowarzyszenie Osób po Endoprotezoplastyce Biodra „BIODERKO”
reprezentowane przez Panią Prezes Honoratę Pilarczyk realizujące projekt

„Na fali” nr RPPM.05.02.02-22-0058/16

w partnerstwie z Eurosolutions Jan Dymek oraz
Centrum Edukacji AC-Expert Agata Melara

zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie i dostawę cateringu dla 11 Uczestniczek warsztatów aktywnego poszukiwania pracy

Dokumenty: