ZAPYTANIE OFERTOWE – wynajem sali na potrzeby przeprowadzenia indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym dla 13 osób

W trybie rozeznania rynku
Stowarzyszenie Osób po Endoprotezoplastyce Biodra „BIODERKO”

realizujące projekt „Na fali” nr RPPM.05.02.02-22-0058/16

w partnerstwie z EUROSOLUTIONS Jan Dymek oraz Centrum Edukacji AC-Expert Agata Melara

zaprasza do złożenia oferty na:
wynajem sali na potrzeby przeprowadzenia indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym dla 13 osób
bezrobotnych pozostających bez pracy (bezrobotnych oraz biernych zawodowo) w wieku 30 lat i więcej,
zamieszkałych na obszarze powiatu słupskiego, bytowskiego, lęborskiego, człuchowskiego
(woj. pomorskie)

Dokumenty: