ZAPYTANIE OFERTOWE – wynajem sali na potrzeby przeprowadzenia poradnictwa zawodowego w postaci warsztatów z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy dla 12 osób bezrobotnych

w trybie rozeznania rynku
Stowarzyszenie Osób po Endoprotezoplastyce Biodra „BIODERKO”
realizujące projekt „Na fali” nr RPPM.05.02.02-22-0058/16
w partnerstwie z EUROSOLUTIONS Jan Dymek oraz Centrum Edukacji AC-EXPERT Agata Melara

zaprasza do złożenia oferty na:
wynajem sali na potrzeby przeprowadzenia poradnictwa zawodowego w postaci warsztatów z zakresu technik
aktywnego poszukiwania pracy dla 12 osób bezrobotnych (1 grupa) w wieku 30 lat i więcej, zamieszkałych na
obszarze powiatu słupskiego, lęborskiego, bytowskiego, człuchowskiego (woj. pomorskie)

Dokumenty: