ZAPYTANIE OFERTOWE – przygotowanie i dostawę cateringu na poradnictwo zawodowe dla 12 osób

w trybie rozeznania rynku
Stowarzyszenie Osób po Endoprotezoplastyce Biodra „BIODERKO”

realizujące projekt „Na fali” nr RPPM.05.02.02-22-0058/16

w partnerstwie z EUROSOLUTIONS Jan Dymek oraz Centrum Edukacji AC-EXPERT Agata Melara

zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie i dostawę cateringu na poradnictwo zawodowe
w postaci warsztatów z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy dla 12 osób bezrobotnych (1 grupa) w wieku 30 lat i więcej,
zamieszkałych na obszarze powiatu słupskiego, lęborskiego, bytowskiego, człuchowskiego (woj. pomorskie)

Dokumenty: