ZAPYTANIE OFERTOWE – przygotowanie i dostawę cateringu na warsztaty z zakresu aktywnego poszukiwania pracy dla 15 Uczestników/czek Projektu

w trybie rozeznania rynku
Centrum Edukacji AC-EXPERT Agata Melara

realizujące projekt „Na fali” nr RPPM.05.02.02-22-0058/16

w partnerstwie z EUROSOLUTIONS Jan Dymek
oraz Stowarzyszeniem Osób po Endoprotezoplastyce Biodra „BIODERKO”

zaprasza do złożenia oferty na:
przygotowanie i dostawę cateringu na warsztaty z zakresu aktywnego poszukiwania pracy
dla 15 Uczestników/czek Projektu dla osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat
i więcej zamieszkujących na terenie powiatu słupskiego,
lęborskiego, bytowskiego, człuchowskiego (woj. pomorskie)

Dokumenty: