ZAPYTANIE OFERTOWE – przygotowanie i dostawę cateringu dla 12 Uczestników/czek szkolenia grupowego Przedstawiciel handlowy z kursem prawo jazdy kat. B

w trybie rozeznania rynku
Centrum Edukacji AC-EXPERT Agata Melara reprezentowane przez Panią Agatę Melara
realizujące projekt „Na fali” nr RPPM.05.02.02-22-0058/16

w partnerstwie z Eurosolutions Jan Dymek

zaprasza do złożenia oferty na:

przygotowanie i dostawę cateringu dla 12 Uczestników/czek szkolenia grupowego Przedstawiciel handlowy z kursem prawo jazdy kat. B