ZAPYTANIE OFERTOWE – przygotowanie i dostawę cateringu dla 4 Uczestników/czek szkolenia indywidualnego Pracownik biurowy z kursem komputerowym ECDL BASE

w trybie rozeznania rynku
Centrum Edukacji AC-EXPERT Agata Melara reprezentowane przez Panią Agatę Melara

realizujące projekt „Na fali” nr RPPM.05.02.02-22-0058/16

w partnerstwie z Eurosolutions Jan Dymek

zaprasza do złożenia oferty:
na przygotowanie i dostawę cateringu dla 4 Uczestników/czek szkolenia indywidualnego Pracownik biurowy
z kursem komputerowym ECDL BASE