ZAPYTANIE OFERTOWE – wynajem sali na potrzeby przeprowadzenia szkolenia grupowego Przedstawiciel Handlowy z kursem prawo jazdy kat. B

w trybie rozeznania rynku
Centrum Edukacji AC-EXPERT Agata Melara

realizujące projekt „Na fali” nr RPPM.05.02.02-22-0058/16

w partnerstwie z EUROSOLUTIONS Jan Dymek
oraz Stowarzyszeniem Osób po Endoprotezoplastyce Biodra „BIODERKO” zaprasza do złożenia oferty na:

wynajem sali na potrzeby przeprowadzenia szkolenia grupowego
Przedstawiciel Handlowy z kursem prawo jazdy kat. B dla 1 grupy (12 Uczestników Projektu),
dla osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat
i więcej zamieszkujących na terenie powiatu słupskiego,
lęborskiego, bytowskiego, człuchowskiego (woj. pomorskie)