ZAPYTANIE OFERTOWE – przygotowanie i dostawę cateringu dla 11 Uczestników/czek szkolenia grupowego

w trybie rozeznania rynku
Centrum Edukacji AC-EXPERT Agata Melara
realizujące projekt „Na fali” nr RPPM.05.02.02-22-0058/16
w partnerstwie z EUROSOLUTIONS Jan Dymek
oraz Stowarzyszeniem Osób po Endoprotezoplastyce Biodra „BIODERKO” zaprasza do złożenia oferty na:
przygotowanie i dostawę cateringu
dla 11 Uczestników/czek szkolenia grupowego Prawa jazdy kat.B+E z obsługą żurawi przenośnych i przewoźnych dla 1 grupy (11 Uczestników Projektu),
dla osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat
i więcej zamieszkujących na terenie powiatu słupskiego,
lęborskiego, bytowskiego, człuchowskiego (woj. pomorskie)

Dokumenty: