ZAPYTANIE OFERTOWE – przygotowanie i dostawę cateringu dla 11 Uczestników/czek warsztatów aktywnego poszukiwania pracy szkolenia grupowego „Prawa jazdy kat. B+E z obsługą żurawi przenośnych i przewoźnych”

w trybie rozeznania rynku
Stowarzyszenie Osób po Endoprotezoplastyce Biodra „BIODERKO” reprezentowane przez Panią Prezes Honoratę Pilarczyk
realizujące projekt „Na fali” nr RPPM.05.02.02-22-0058/16 w partnerstwie z Eurosolutions Jan Dymek oraz Centrum Edukacji AC-Expert Agata Melara
zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie i dostawę cateringu dla 11 Uczestników/czek warsztatów aktywnego poszukiwania pracy szkolenia grupowego
„Prawa jazdy kat. B+E z obsługą żurawi przenośnych i przewoźnych” dla 1 grupy osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat
i więcej zamieszkujących na terenie powiatu słupskiego, lęborskiego, bytowskiego, człuchowskiego (woj. pomorskie)

Dokumenty: