ZAPYTANIE OFERTOWE – wynajem sali na potrzeby przeprowadzenia szkolenia

w trybie rozeznania rynku
Centrum Edukacji AC-EXPERT Agata Melara
realizujące projekt „Na fali” nr RPPM.05.02.02-22-0058/16
w partnerstwie z EUROSOLUTIONS Jan Dymek
oraz Stowarzyszeniem Osób po Endoprotezoplastyce Biodra „BIODERKO” zaprasza do złożenia oferty na:
wynajem sali na potrzeby przeprowadzenia szkolenia
„ Prawa jazdy kat. B+E z obsługą żurawi przenośnych i przewoźnych”
dla 1 grupy (11 Uczestników Projektu),
dla osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat
i więcej zamieszkujących na terenie powiatu słupskiego,
lęborskiego, bytowskiego, człuchowskiego (woj. pomorskie).

Dokumenty: