ZAPYTANIE OFERTOWE – wynajem sali na konsultacje indywidualne z pośrednikiem pracy dla 76 Uczestników Projektu

w trybie rozeznania rynku

EUROSOLUTIONS Jan Dymek

realizujący projekt „Na fali” nr RPPM.05.02.02-22-0058/16

w partnerstwie z Centrum Edukacji AC-EXPERT Agata Melara

oraz Stowarzyszeniem Osób po Endoprotezoplastyce Biodra „BIODERKO” zaprasza do złożenia oferty na:

wynajem sali na konsultacje indywidualne z pośrednikiem pracy dla 76 Uczestników Projektu,

 osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej zamieszkujących na terenie powiatu słupskiego,

lęborskiego, bytowskiego, człuchowskiego (woj. pomorskie).