Rozpoczęcie rekrutacji

Eurosolutions Jan Dymek w Chodzieży
informuje, że
z dniem 9 listopada 2017 r. rozpoczyna rekrutację do udziału w projekcie
Na fali
realizowanego w ramach Osi priorytetowej 05. Zatrudnienie,
Działania 05.02. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, Regionalnego Continue reading

Więcej...