ZAPYTANIE OFERTOWE – przygotowanie i dostawę cateringu na poradnictwo zawodowe w postaci warsztatów z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy dla 12 osób bezrobotnych

w trybie rozeznania rynku
Stowarzyszenie Osób po Endoprotezoplastyce Biodra „BIODERKO”
realizujące projekt „Na fali” nr RPPM.05.02.02-22-0058/16
w partnerstwie z EUROSOLUTIONS Jan Dymek oraz Centrum Edukacji AC-EXPERT Agata Melara

zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie i dostawę cateringu na Continue reading

Więcej...

Przygotowanie i dostawę cateringu dla 12 uczestników/czek szkolenia grupowego „florysta”

w trybie rozeznania rynku
Centrum Edukacji AC-EXPERT Agata Melara
realizujące projekt „Na fali” nr RPPM.05.02.02-22-0058/16
w partnerstwie z EUROSOLUTIONS Jan Dymek
oraz Stowarzyszeniem Osób po Endoprotezoplastyce Biodra „BIODERKO” zaprasza do złożenia oferty na:

przygotowanie i dostawę cateringu
dla 12 Uczestników/czek Continue reading

Więcej...

ZAPYTANIE OFERTOWE – wynajem sali na potrzeby przeprowadzenia szkolenia grupowego Prawo Jazdy kat.C+E z kwalifikacją wstępną przyspieszoną dla 12 Uczestników Projektu

w trybie rozeznania rynku
Centrum Edukacji AC-EXPERT Agata Melara
realizujące projekt „Na fali” nr RPPM.05.02.02-22-0058/16
w partnerstwie z EUROSOLUTIONS Jan Dymek
oraz Stowarzyszeniem Osób po Endoprotezoplastyce Biodra „BIODERKO”

zaprasza do złożenia oferty na:

wynajem sali na potrzeby przeprowadzenia Continue reading

Więcej...

ZAPYTANIE OFERTOWE – wynajem sali na potrzeby przeprowadzenia poradnictwa zawodowego w postaci warsztatów z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy dla 12 osób bezrobotnych

w trybie rozeznania rynku
Stowarzyszenie Osób po Endoprotezoplastyce Biodra „BIODERKO”
realizujące projekt „Na fali” nr RPPM.05.02.02-22-0058/16
w partnerstwie z EUROSOLUTIONS Jan Dymek oraz Centrum Edukacji AC-EXPERT Agata Melara

zaprasza do złożenia oferty na:
wynajem sali na potrzeby przeprowadzenia Continue reading

Więcej...

ZAPYTANIE OFERTOWE – przygotowanie i dostawę cateringu na poradnictwo zawodowe w postaci warsztatów z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy dla 12 osób bezrobotnych

w trybie rozeznania rynku
Stowarzyszenie Osób po Endoprotezoplastyce Biodra „BIODERKO”
realizujące projekt „Na fali” nr RPPM.05.02.02-22-0058/16
w partnerstwie z EUROSOLUTIONS Jan Dymek oraz Centrum Edukacji AC-EXPERT Agata Melara

zaprasza do złożenia oferty na
przygotowanie i dostawę cateringu na Continue reading

Więcej...