Miejsce realizacji Rodzaj szkolenia Czas szkolenia Wykaz zakwalifikowanych
Harmonogram_grupa_1/NA/2018 Ośrodek Kształcenia Kadr „Atena” ul. Filmowa 2/6/A 76-200 Słupsk Warsztaty z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy 30.01.2018r. - 31.01.2018r. Lista_zakwalifikowanych_1_NA_2018
Harmonogram_grupa_1/NA/2018_szkolenie_grupowe Centrum Nowoczesnej Edukacji „Nowator” ul. Marii Curie-Skłodowskiej 3 76-200 Słupsk Szkolenie grupowe – „Pracownik biurowy”  19.02.2018r. – 16.03.2018r.
 Harmonogram_grupa_2/NA/2018 Centrum Nowoczesnej Edukacji „Nowator” ul. Marii Curie-Skłodowskiej 3 76-200 Słupsk Warsztaty z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy  12.03.2018r. – 13.03.2018r. Lista_zakwalifikowanych_2_NA_2018
Harmonogram_grupa_2_NA_kadry_i_place   Kurs Kardy i płace 10.04.2018r. - 30.04.2018r.